SALE: Až 70% sleva na mnoho kategorií!

Unfortunately, we are currently experiencing technical problems with our product pages. We are working on a fix, we estimate that it will be fixed by 17:00.

Close icon

Ochrana osobních údajů

Status: březen 2024

Toto jsou naše zásady ochrany osobních údajů. Sdělujeme Vám, jak shromažďujeme a zpracováváme údaje, které od Vás obdržíme na našich stránkách. Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, abyste porozuměli našim názorům a postupům ohledně Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme zacházet.

Pokud máte nějaké připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, pošlete je prosím e -mailem na adresu info@bricoflor.cz.

1. Kdo jsme

Zde jsou podrobnosti o tom, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) říká, že Vám jako „správci údajů“ musíme dát tyto informace:

Naše adresa webu je www.bricoflor.cz

Naše společnost se jmenuje BRICOFLOR GmbH

Naše registrovaná adresa je Hochstraße 10, 42105 Wuppertal, Německo

Náš nominovaný zástupce je Dirck Scharpenack a lze je kontaktovat na adrese info@bricoflor.cz.

 

2. Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, uchovávat a používat následující druhy osobních údajů:

(a) informace o Vašem počítači a o Vašich návštěvách a používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigace na webu).

(b) informace týkající se jakýchkoli transakcí prováděných mezi Vámi a námi na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi, včetně informací týkajících se veškerých nákupů, které provádíte s naším zbožím nebo službami.

(c) informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás.

(d) informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru našich webových služeb, e -mailových oznámení a/nebo zpravodajů a

(e) jakékoli další informace, které se nám rozhodnete zaslat.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby jak se zveřejněním, tak se zpracováním těchto osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Podle GDPR zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, aniž by to mělo nepříznivý dopad na Vaše práva. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pouze pokud platí alespoň jeden z následujících základů:

a) udělili jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k tomu, aby bylo možné na základě Vaší žádosti podniknout kroky před uzavřením smlouvy;

c) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na nás vztahuje; a/nebo

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, jako je zpracování plateb naší kreditní kartou, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy potlačeny základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

3. Cookies

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor je poté odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje od serveru stránku. To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Na webových stránkách můžeme používat soubory cookie „relace“ i „trvalé“ soubory cookie. Relační cookies budou z Vašeho počítače smazány, když zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve Vašem počítači, dokud nebudou odstraněny nebo dokud nedosáhnou stanoveného data vypršení platnosti.

Soubory cookie relace použijeme ke: sledování Vaší cesty při procházení webových stránek; sledování položek v nákupním košíku; zabránění podvodům a zvýšení zabezpečení webových stránek. Trvalé soubory cookie použijeme k: umožnění naší webové stránce, aby Vás při návštěvě poznala a sledovala Vaše preference v souvislosti s používáním našich webových stránek.

K analýze používání této webové stránky používáme Google Analytics. Google Analytics generuje statistické a další informace o používání webových stránek pomocí cookies, které jsou ukládány na počítačích uživatelů. Generované informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání webových stránek. Google tyto informace uloží. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Naši poskytovatelé platebních služeb Vám mohou také zasílat soubory cookie.

4. Použití Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím této webové stránky, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme použít k:

(a) spravování webové stránky;

(b) zlepšení Vašeho procházení personalizací webových stránek;

(c) umožnění Vašeho používání služeb dostupných na webových stránkách;

(d) zaslání Vám zboží zakoupené prostřednictvím webových stránek;

(e) zaslání Vám výpisů a faktur a vybírání plateb od Vás;

(f) zasílání Vám obecných (nemarketingových) obchodních sdělení;

(g) zasílání Vám e -mailová oznámení, která jste konkrétně požadovali;

(h) zasílání Vám našeho zpravodaje a dalších marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobným způsobem technologie (a můžete nás kdykoli informovat, pokud již nepotřebujete marketingovou komunikaci);

(i) poskytování třetím stranám statistické informace o našich uživatelích - tyto informace však nebudou použity k identifikaci žádného jednotlivého uživatele;

(j) vyřizování dotazů a stížností týkajících se webových stránek nebo týkajících se Vás;

(k) udržování webové stránky v bezpečí a předcházení podvodům; a

(l) ověření souladu s podmínkami upravujícími používání webové stránky (včetně sledování soukromých zpráv odesílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv na našich webových stránkách).

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, zveřejníme a jinak použijeme tyto informace v souladu s licencí, kterou nám udělíte.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádným třetím stranám za účelem přímého marketingu.

Některé z našich finančních transakcí na webových stránkách jsou zpracovávány prostřednictvím našeho poskytovatele platebních služeb PayPal. Zásady ochrany osobních údajů PayPal si můžete přečíst na www.paypal.com. Informace budeme s PayPal sdílet pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím našich webových stránek, vracení těchto plateb a vyřizování stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a refundací.

Můžete se také rozhodnout provést platbu kreditní kartou nebo bankovním převodem.

Neukládáme údaje o kreditní kartě ani nesdělujeme údaje o zákaznících třetím stranám.

Pokud jste již naším zákazníkem, budeme Vás kontaktovat pouze elektronicky ohledně věcí podobných tomu, co Vám bylo dříve prodáno.

Pokud jste novým zákazníkem, budete kontaktováni pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte.

Pokud si nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, zaškrtněte příslušné políčko, které najdete na obrazovce.

Kromě toho, pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje z jakéhokoli jiného důvodu uvedeného v této části 4, můžete nás kdykoli informovat kontaktováním nás na adrese info@bricoflor.cz a vymažeme Vaše data z našich systémů. Berte však na vědomí, že to omezí naši schopnost poskytovat Vám nejlepší možné produkty a služby.

V některých případech může být shromažďování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a my budeme omezeni v produktech a službách, které Vám můžeme poskytnout, pokud v těchto případech neposkytnete své osobní údaje.

5. Zveřejnění

Můžeme sdělit Vaše osobní údaje kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Můžeme sdělit Vaše osobní údaje kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší konečné holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, abychom Vám mohli poskytovat služby naším jménem. Mezi ně může patřit zpracování plateb, vybavení vyhledávačů, reklama a marketing. V některých případech mohou třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem Vašim údajům. Toto jsou třetí strany, které mají přístup k Vašim informacím:

PayPal

Pokud platíte prostřednictvím platební metody „PayPal“ nebo „PayPal Express“, budou Vaše údaje doručeny na PayPal. PayPal je služba společnosti PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Lucembursko. PayPal přebírá funkci poskytovatele online platebních služeb i správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Osobními údaji poskytnutými společnosti PayPal jsou jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefonní číslo, IP adresa, e-mailová adresa nebo jiné údaje potřebné k dokončení objednávky, jakož i veškeré údaje související s objednávkou, například počet položek, číslo položky, částka faktury, procentní daně a fakturační údaje. Kromě toho bude PayPal také poskytnuto jméno osoby, přes jejíž účet PayPal je platba provedena.

Toto podání je nezbytné ke zpracování Vaší objednávky zvoleným způsobem platby, zejména k potvrzení Vaší identity, ke správě Vaší platby a k zajištění proti selhání a podvodu.

Pamatujte také, že PayPal může poskytnout Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, subdodavatelům nebo jiným přidruženým společnostem, a to v rozsahu nezbytném pro splnění smluvních závazků Vaší objednávky nebo pro zpracování osobních údajů v objednávce.

Platné předpisy o ochraně údajů PayPal najdete zde:

https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/privacy-full

MOLLIE

Při platbě pomocí platební metody Mollie (online platba kartou) budou Vaše údaje předány společnosti Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „Mollie“).

Pokud se rozhodnete pro platební metodu nabízenou společností Mollie, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Mollie, kterému jsme poskytli informace, které jste nám poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o Vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce).

Vaše údaje budou předávány pouze za účelem zpracování plateb. Aktuální předpisy společnosti Mollie o ochraně údajů naleznete zde:

https://www.mollie.com/de/privacy

Mollie používá soubory cookie k optimalizaci postupů při platbě. Optimalizace řešení pokladny představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení a nezpůsobují žádnou škodu. Zůstanou ve Vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Přenos Vašich údajů společnosti Mollie B.V. probíhá za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb podle článku 6 odst. 1 písm. b. GDPR.

BELBOON

Zpracování osobních údajů pro uživatele je vyžadováno pro uzavření smlouvy, kde je uživatel smluvní stranou, nebo jako krok při plnění předsmluvních požadavků, které probíhají podle výslovného souhlasu uživatele. Právním důvodem je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR

Pokud uživatel vyplní kontaktní formulář nebo se s odpovědným subjektem spojí jakýmkoli jiným způsobem - včetně e -mailu, telefonu, faxu nebo pošty - budou osobní identifikační údaje použity pouze k dokončení jeho dotazu. Právním důvodem pro toto použití údajů je souhlas poskytnutý uživatelem v souladu s článkem 6, odst. 1a GDPR.

Ve všech ostatních případech, kdy jsou zpracovávány údaje umožňující zjištění totožnosti, jsou použity v souladu s oprávněnými zájmy odpovědného subjektu - jako je analýza používání jejich webových stránek pomocí Google Analytics, k integraci externích písem pomocí Google Fonts nebo pomocí Cloudflare detekovat, omezovat nebo předcházet jakýmkoli kybernetickým útokům nebo chybám na jejich webových stránkách. Právním důvodem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1f GDPR. Odpovědný subjekt upozorní uživatele na jeho právo vznést námitku proti použití jeho údajů. Jako součást těchto affiliate marketingových aktivit jsou cookies ukládány na zařízení uživatelů k dokumentování transakcí (objednávek). Tyto soubory cookie slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěchu reklamního média a odpovídající fakturace v síti Belboon. Osobní údaje nejsou shromažďovány, zpracovávány ani používány.

TRUSTED SHOPS

Integrovali jsme Trusted Shops Trustbadge na tento web, abychom zobrazili recenze shromážděné pomocí systému Trusted Shops.

To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimálním marketingu naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, které mají přednost v procesu vyvažování zájmů. Trustbadge a inzerované služby odznaku důvěryhodnosti nabízí Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při každém použití Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje např. Vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentaci žádosti. Tyto přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení návštěvy Vašeho webu.

Ostatní osobní údaje jsou do Trusted Shops přenášeny pouze v případě, že se rozhodnete použít nebo jste se již zaregistrovali k používání produktů Trusted Shops po zadání objednávky. V takovém případě platí smlouva uzavřená mezi Vámi a Trusted Shops.

FAST-Tracking

1. Obecný rozsah a popis zpracování údajů

K správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média používáme FAST. Údaje jsou automaticky vymazány po 90 dnech. Nedochází k žádnému profilování. FAST používá jedinečný klíč, který třetí strany nemohou přiřadit, a proto nelze uživatele dohledat. Personalizovaná reklama není pomocí FAST možná.

FAST vytváří spojení mezi kliknutím na reklamní médium, např. inzerát, a akcí, např. nákupem nebo přihlášením či registrací.
Informace, které nám jsou předávány, slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování.
Společnost FAST neukládá žádné soubory cookie ani údaje podobné souborům cookie ve vašem koncovém zařízení. 

Při generování otisku zařízení se slučují pouze parametry, které nejsou osobními údaji (nastavení prohlížeče, časové pásmo, třída procesoru, hloubka barev, jazyk prohlížeče atd.)

2. Rozsah a popis zpracování údajů při používání Google Ads / Microsoft Ads

Během kampaně se obvykle předává také číslo objednávky a hodnota nákupního košíku objednávky, které uchováváme po dobu 90 dnů. Osobní údaje, jako je jméno, telefonní číslo nebo adresa, se výslovně nezaznamenávají ani neukládají.

Přenášeny mohou být také následující hodnoty:

  • ID (pořadové číslo)
  • ClickID
  • Čas nákupu
  • Měna
  • Název konverze (objednávka obchodu nebo vedení)

Otisk zařízení se zpracovává na serveru příslušného zákazníka. Pokud integrace probíhá prostřednictvím Google Tag Manager, otisk zařízení se zpracovává prostřednictvím serveru Smarketer Host Europe ve Štrasburku.

Díky vysokým bezpečnostním standardům, jako je připojení HTTPS, jsou údaje o konverzi odesílány na serveru HOST Europe umístěném ve Štrasburku. Přenos exportního souboru a zpracování údajů (ClickID, název konverze, časové razítko, hodnota objednávky, měna) probíhá v souladu s Google Ads / Microsoft Ads na americkém serveru. 

Software je nastaven tak, aby nedocházelo k profilování.

3. Účely zpracování

Předávané informace slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního nosiče a odpovídajícímu vyúčtování a jsou odůvodněny našimi oprávněnými zájmy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

4. Doba uložení

Zde popsané údaje o zpracování budou automaticky vymazány po uplynutí maximální doby uložení 90 dnů.
Provozovatel: V případě, že se jedná o zpracování osobních údajů, je nutné, aby se údaje o osobních údajích zpracovávaly v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů:

Název:                          Smarketer GmbH
Poštovní adresa:        Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlin
E-mail:                         info@smarketer.de

5. Možnost vznést námitku a odstranit

Sledování můžete zabránit deaktivací funkce FAST Tracking prostřednictvím odkazu pro odhlášení na příslušné stránce. 

GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji návštěvníci používají. Informace generované souborem cookie o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) budou přeneseny na Google a uloženy na serverech ve Spojených státech, 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Google je certifikován podle Dohody o štítu na ochranu soukromí, která poskytuje záruku souladu s evropskými zákony o ochraně údajů. Další informace o dohodě o štítu na ochranu soukromí najdete zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics používá cookies. Informace generované soubory cookie se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení používání naší online nabídky uživateli, k sestavování statistik o aktivitách v rámci našeho online obchodu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním této online platformy a používáním internetu. V tomto případě lze ze zpracovaných dat vytvořit pseudonymní profily použití uživatelů.

Kromě toho můžeme zveřejnit Vaše osobní údaje:

(a) v rozsahu, který nám ukládá zákon;

  1. b) v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo potenciálním soudním řízením;

(c) za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snižování úvěrového rizika);

(d) kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakékoli obchodní činnosti nebo aktiva, které prodáváme (nebo zvažujeme); a

(e) jakékoli osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat o poskytnutí těchto osobních údajů soud nebo jiný příslušný orgán, pokud by podle našeho rozumného názoru takový soud nebo orgán přiměřeně pravděpodobně nařídil zveřejnění těchto osobních údajů

Pokud jsou k takovému účelu vyžadovány jakékoli Vaše údaje, přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s Vašimi právy, našimi povinnostmi a povinnostmi třetí strany podle GDPR a zákona.

Kromě případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů neposkytneme Vaše informace třetím stranám.

6. Kde ukládáme Vaše údaje

Vaše shromážděné údaje můžeme převést do úložiště mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Může být zpracován mimo EHP za účelem splnění Vaší objednávky a vyřízení platby.

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto ujednáním. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost Vašich dat.

Platba bude šifrována. Pokud Vám dáme heslo, musíte ho udržovat v tajnosti. Nesdílejte jej prosím. Přestože se snažíme zajistit ochranu, nemůžeme zaručit úplné zabezpečení Vašich dat a Vy riskujete, že jakékoli odeslání těchto dat se přes naše úsilí ukáže jako nezabezpečené.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak potřebujeme, abychom je mohli používat, jak je popsáno výše v oddíle 4, a/nebo tak dlouho, dokud máme Vaše svolení je uchovávat. V každém případě provedeme každoroční kontrolu, abychom zjistili, zda musíme uchovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud je již nebudeme potřebovat.

7. Zabezpečení Vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně Vašich osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

Všechny elektronické transakce prováděné prostřednictvím webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

Zodpovídáte za zachování důvěrnosti svého hesla a dalších přihlašovacích údajů. Nebudeme po Vás vyžadovat heslo (kromě případů, kdy se přihlásíte na web).

8. Změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste s jakýmikoli změnami spokojeni.

9. Vaše práva

Můžete nás požádat, abychom Vaše údaje nepoužívali pro marketing. Můžete to provést zaškrtnutím příslušných políček na našich formulářích nebo nás kdykoli kontaktovat na adrese info@bricoflor.cz.

Podle GDPR máte právo:

požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které máme v držení, jejich vymazání nebo opravu, bezplatně;

požadovat předání Vašich osobních údajů jiné osobě (přenositelnost údajů);

být informován o tom, jaké zpracování údajů probíhá;

omezit zpracování;

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; a

stěžovat si u dozorového úřadu.

Chcete -li prosadit některá z výše uvedených práv nebo máte -li jakékoli další dotazy týkající se našich stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e -mailem na adresu info@bricoflor.cz nebo poštou na adrese Hochstraße 10, 42105 Wuppertal, Německo.

10. Webové stránky třetích stran

Web obsahuje odkazy na jiné weby. Nezodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy webových stránek třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou Vaše údaje shromažďovány, ukládány nebo používány jinými webovými stránkami, a doporučujeme Vám před jejich poskytnutím zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

11. Aktualizace informací

Dejte nám prosím vědět, zda je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o Vás máme.

12. Správce údajů

Správcem údajů odpovědným za informace shromážděné na těchto webových stránkách je BRICOFLOR GmbH.